Home Famostar Noodverlichting Duurzaam

Famostar is duurzaam

Wij zijn voortdurend op zoek naar de juiste balans tussen mens, milieu en economie. Dat geldt voor de producten die wij ontwikkelen alsmede voor onze interne en externe processen.

Mens, milieu en economie

Wij zijn voortdurend op zoek naar de juiste balans tussen mens, milieu en economie. Dat geldt voor de producten die wij ontwikkelen alsmede voor onze interne en externe processen. Zo investeren wij in onze mensen en zorgen voor een gezonde werkomgeving. Speciale aandacht is er voor de ergonomie van de werkplek, gecombineerd met een focus op kwaliteit en efficiency.

Meer informatie