Duurzaamheid bij Famostar

Samenwerking in de keten

Wij vinden het vanzelfsprekend een voortrekkersrol te vervullen om samen met onze leveranciers, distributiekanalen, klanten en onze eigen medewerkers onze impact op de planeet tot een minimum te beperken. Dit doen wij door intensief samen te werken in de keten, onze kennis te delen, gerichte acties te ondernemen, de overgang naar een circulaire economie te stimuleren en duurzaamheidscriteria mee te nemen bij het ontwerp van onze producten en bij het maken van ons beleid. Vanzelfsprekend is ons minimale vertrekpunt het voldoen aan wet- en regelgeving.

Wat doen we nu al?

Om bij te dragen aan een betere leefomgeving staan werken vanuit een duurzame organisatie en duurzaam produceren hoog op onze agenda. We realiseren ons dat dit meer vraagt van onze organisatie dan energiebesparing en het verminderen van afvalstromen. Daarom hebben we een onderzoek laten uitvoeren om duidelijk te maken waar we nu staan op het gebied van duurzaamheid bij Famostar. We keken naar twee belangrijke punten: onze CO2-uitstoot en de duurzaamheid van de materialen die we in onze producten gebruiken.

LCA’s

We hebben LCA’s gemaakt van onze producten en organisatie om inzicht te krijgen in waar onze milieu-impact vandaan komt. Wat zijn de grootste vervuilers en waar zitten de quick wins? Alle medewerkers worden bij dit proces betrokken, ze participeren bijvoorbeeld in werkgroepen of worden gestimuleerd om hun eigen processen te verduurzamen.

Bio-circulaire noodverlichting

We zijn hard op weg om ons product portfolio over te zetten naar bio-circulaire grondstoffen. Door gebruik te maken van een drop-in solution zorgen wij ervoor dat wij volgens de ISCC Mass Balance Approach bio-circulaire noodverlichtingsarmaturen op de markt kunnen brengen. Bezoek ook eens onze informatiepagina over dit onderwerp.

Verklaring slavernij en mensenhandel

Als bedrijf leggen wij ons erop toe om alles te doen wat we kunnen om slavernij en mensenhandel tegen te gaan. Ons bedrijfsbeleid en onze bedrijfsprocedures werken we bij en we implementeren systemen die onze nultolerantie-aanpak weerspiegelen. Daarbij moedigen we onze leveranciers aan onze waarden over te nemen en zich bij onze instelling omtrent deze zaak te voegen. Ook geven we training om te zorgen voor een hoger kennisniveau en promoten een bedrijfscultuur waarin een duidelijke en ferme houding tegen moderne slavernij en mensenhandel wordt behouden. Het beleid rondom slavernij en mensenhandel hebben wij samengevat in een verklaring. Klik hier om de beleidsverklaring te downloaden.

CO2 compensatie

Lees meer over hoe we onze CO2 uitstoot compenseren.

Daniel van den Heuvel

Daniël van den Heuvel

Manager Duurzaamheid

‘Bewustwording, lef en de wil om te veranderen zijn de basis van de circulaire economie.’

Noodverlichting 8 jaar garantie

8 jaar accugarantie

Benieuwd waarom we 8 jaar garantie geven op onze accu’s?
Lees verder

Noodverlichting 10 jaar armatuurgarantie

10 jaar armatuurgarantie

Onze producten worden uitgebreid getest om te voldoen aan de hoogste eisen.
Lees verder

Assortiment noodverlichting

Nightlife VPA-1 White - Famostar

Nightlife VPA-1 White

392100
Wand opbouw
Automatisch Test Systeem
D-Sign SPA-1 Cinema dim - Famostar

D-Sign SPA-1 Cinema dim

393835
Plafond opbouw, Wand opbouw
Automatisch Test Systeem
CELO CW VPA-1 - Famostar

CELO CW VPA-1

393280
Wand opbouw
Automatisch Test Systeem

Recycling

Daarnaast maken wij uitsluitend gebruik van FSC-gecertificeerd karton voor onze verpakkingen, wat garant staat voor verantwoord bosbeheer. En onze oude armaturen worden zoveel mogelijk gerecycled. Hiervoor hebben we in Nederland Stichting OPEN en Stibat. Stichting OPEN zorgt ervoor dat de armaturen uit elkaar gehaald worden en de verschillende materialen gerecycled worden. Stibat zorgt voor de recycling van de accu’s. Beide zorgen voor containers bij de installateur waar de materialen in verzameld kunnen worden.

Hoe gaan we verder?

Om onze medewerkers actief bij de verduurzaming te betrekken hebben we verschillende werkgroepen opgezet. Dit heeft onder andere geresulteerd in de reductie van 20% karton, het feit dat we (bijna) geen plastic verpakkingen meer gebruiken en een nieuw verantwoord systeem om ons afval te scheiden. Verschillende andere werkgroepen lopen nog, de resultaten daarvan zullen we hier communiceren zodra ze er zijn.

Duurzame nieuwbouw

We hebben naast ons hoofdgebouw in Velp een uitbreiding van ons magazijn gebouwd. Dit zal uiteindelijk zorgen voor een aanzienlijke reductie van het aantal transportbewegingen voor onze producten. Daarnaast kunnen we op het dak zoveel zonnepanelen kwijt dat we een groot gedeelte van onze eigen energie op kunnen wekken. Voor de energie die we nog te kort komen nemen we alleen 100% Nederlandse windenergie af.

Duurzame projecten

We hebben ook projecten lopen om onze producten steeds duurzamer te maken. Hiervoor kijken we onder andere naar de accu’s die we gebruiken. In 2019 hebben we een grote stap gezet door de levensduur van de accu’s in nieuwe armaturen te verlengen van 4 naar 8 jaar. Een groot succes, en uiteraard kijken we al verder: kunnen we deze nog verder verlengen of kunnen we de levensduur van accu’s van bestaande armaturen verlengen? Alles om ervoor te zorgen dat het hergebruik van armaturen gestimuleerd wordt en de hoeveelheid afval gereduceerd wordt.

Extra lange garanties

Hier vind je meer over onze extra lange garanties. Naast dat we werken aan duurzamere accu’s ontwerpen we vanaf nu al onze producten d.m.v. opgestelde Circular Design Rules op basis van een gekozen R-strategie (Reuse, Repair, Recycle , etc). Hierdoor heeft duurzaamheid een volwaardige plek gekregen in onze productontwikkeling.

Download de whitepaper accutechnologie

Wil je meer weten over onze vernieuwde accutechnologie?

Productpresentatie D-Sign armatuur

Webinars

Wij delen graag kennis over noodverlichting in de vorm van gratis webinars. Zo willen we onze kennis op een toegankelijke manier overbrengen. Deze webinars kun je ook on-demand terugkijken.

Onze weg naar Net-Zero

De FW Thorpe Group is officieel erkend als CO₂-neutraal*, met systemen voor reductie, meting en gecertificeerde compensatie in gebruik sinds 2012. Een beoordeling door een externe partij biedt onafhankelijke verzekering van de langdurige inzet van de groep voor duurzaamheid in al haar wereldwijde activiteiten. CO₂-neutraal betekent dat FW Thorpe Plc de CO₂-uitstoot die het genereert door haar zakelijke activiteiten (scope 1 en 2 van het Greenhouse Gas Protocol) compenseert.

Initiatieven

FW Thorpe Plc is een CO₂-neutraal bedrijf door een combinatie van maatregelen. Bedrijfsbrede initiatieven zoals het minimaliseren van energieverbruik, zelfopwekking van hernieuwbare energie via zonnepanelen en het inkopen van hernieuwbare energie hebben de CO₂-uitstoot van de groep verminderd, terwijl bomen in het bekroonde bebossingsproject voor CO₂-compensatie van de groep de overgebleven CO₂ absorberen.

Het uiteindelijke doel is om tegen 2040 netto nul te bereiken, tien jaar voor het streefdoel om tegen 2050 netto nul broeikasgasemissies te bereiken.

Aanpak

In 2022 startte FW Thorpe een grondig proces voor gegevensverzameling om haar volledige CO₂-voetafdruk te berekenen, inclusief activiteiten stroomopwaarts en stroomafwaarts, zoals die in zijn leveranciers- en klantrelaties. Het plan voor vermindering van de CO₂-emissie van de groep is in lijn met het Parijse Akkoord 1,5°C-scenario (reactief), en de volledige scope 1, 2 en 3 emissies voor het basisjaar 2021, 2022 en het lopende boekjaar 2023 zijn berekend. Op de website van Fw Thorpe Plc staat meer informatie over de groepsdoelstellingen.

Medewerker Famostar algemeen
Heb je een vraag over dit onderwerp?
Neem direct contact op met Famostar

Download eBook energietransitie

Wil je meer weten de rol van led noodverlichting in de energietransitie?

Duurzaamheid bij Famostar
Noodverlichting bij Lorentz Lyceum Arnhem

Famostar zorgt voor de noodverlichting bij Lorentz Lyceum in Arnhem

Sinds augustus 2020 is het nieuwe Lorentz Lyceum in Arnhem in gebruik genomen. Het Lorentz Lyceum is een internationaal georiënteerde school voor havo, vwo en gymnasium en onderdeel van de Gelderse onderwijsgroep Quadraam. Alle noodverlichting die geïnstalleerd is in het nieuwe gebouw van het Lorentz Lyceum, is geproduceerd en geleverd door Famostar.

Wij staan voor je klaar

Onze klantenteams zijn verdeeld over vier rayons en worden ondersteund door de gehele organisatie. Zo heb je altijd een persoonlijk aanspreekpunt. Heb je een vraag? Neem contact op.

Famostar medewerkers sales