Privacyverklaring Famostar

Met onze website verzamelen en verwerken wij diverse persoonsgegevens van jou en andere bezoekers. Wij, Famostar, zijn hiervoor verantwoordelijk. In deze privacyverklaring lichten we toe welke gegevens we verzamelen, wat we daarmee doen en welke rechten je hebt.

Algemene bezoekgegevens

Wij houden algemene bezoekgegevens bij over het gebruik van onze website. Hiervoor registreren wij het IP-adres van jouw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren voordat we deze gebruiken. Deze gegevens worden zonder jouw toestemming niet aan derden verstrekt.

Doeleinden van gebruik

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat wij in bepaalde gevallen persoonsgegevens opslaan. Zo gebruiken we persoonsgegevens voor:

 • Het opnemen van contact met je indien je hierom verzoekt
 • Je te voorzien van de gevraagde informatie
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
 • Het versturen van onze nieuwsbrieven
 • Het versturen van opvolgmails

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam
 • E-mailadres
 • Functie
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • Technische browserinformatie
 • Cookie ID
 • Klik- en surfgedrag

Bewaartermijnen

Je persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De persoonsgegevens die je ons verstrekt voor je sollicitatie verwijderen wij uiterlijk 4 weken na het eindigen van de sollicitatieprocedure, tenzij je ons toestemming heeft gegeven om je gegevens voor een periode van maximaal 1 jaar te bewaren.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen verstrekken wij, zonder je toestemming, niet aan derde partijen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht en na jouw toestemming, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies

CookieOmschrijving
_gaRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_gatGebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen.
_gidRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
BizoDataGebruikt door LinkedIn Insight Tag om diepgaande campagnerapportage mogelijk te maken en nieuwe zakelijke demografieën te ontdekken door LinkedIn-gegevens op gegevens van websitebezoekers te stapelen.
BizoIDGebruikt door LinkedIn Insight Tag om diepgaande campagnerapportage mogelijk te maken en nieuwe zakelijke demografieën te ontdekken door LinkedIn-gegevens op gegevens van websitebezoekers te stapelen.
BizoUserMatchHistoryGebruikt door LinkedIn Insight Tag om diepgaande campagnerapportage mogelijk te maken en nieuwe zakelijke demografieën te ontdekken door LinkedIn-gegevens op gegevens van websitebezoekers te stapelen.
cookielawinfo-checkbox-analyticsDeze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie "Analytics" op te slaan.
cookielawinfo-checkbox-functionalDe cookie wordt ingesteld door GDPR-cookietoestemming om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie “Functioneel” vast te leggen.
cookielawinfo-checkbox-necessaryDeze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookies worden gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie “Noodzakelijk” op te slaan.
li_sugrGebruikt door LinkedIn Insight Tag voor browseridentificatie.
SharpSpringWij gebruiken SharpSpring als marketing automation tool om u gericht van informatie te voorzien via mailings.
UGebruikt door LinkedIn Insight Tag voor browseridentificatie.
UserMatchHistoryGebruikt door LinkedIn Insight Tag om diepgaande campagnerapportage mogelijk te maken en nieuwe zakelijke demografieën te ontdekken door LinkedIn-gegevens op gegevens van websitebezoekers te stapelen.
viewed_cookie_policyDe cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies. Het slaat geen persoonlijke gegevens op.
wordpress_test_cookieDeze cookie geeft aan hoe lang een dienst bepaalde gegevens van uw computer kan opslaan en/of uitlezen met behulp van een cookie, een pixel, een API, cookieless tracking of andere bronnen.

Het gebruik van deze cookies kunt u instellen via:

Instellingen

Links naar andere websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik gaat maken.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om er onder andere voor te zorgen dat onbevoegden zich toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is. Dit doen we onder andere door:

 • Beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall
 • Om vanaf buitenaf op ons interne netwerk te komen moet er altijd geconnect worden met een beveiligde VPN verbinding
 • Onze website is te bereiken via HTTPS. Gegevens worden door middel van SLL-encryptie over het netwerk verstuurd

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens

Je heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij verwerken. Op verzoek corrigeren wij jouw persoonsgegevens en als je wilt dat wij gegevens verwijderen dan zullen wij dat doen, tenzij we verplicht zijn deze gegevens te bewaren. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op via e-mail persoonsgegevens@famostar.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, helpen wij je uiteraard graag. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.