Home Privacyverklaring

Privacyverklaring

Met onze website verzamelen en verwerken wij diverse persoonsgegevens van u en andere bezoekers. Wij, Famostar, zijn hiervoor verantwoordelijk. In deze privacyverklaring lichten we toe welke gegevens we verzamelen, wat we daarmee doen en welke rechten u heeft.

Laatst gewijzigd 1 mei 2019

Algemene bezoekgegevens

Wij houden algemene bezoekgegevens bij over het gebruik van onze website. Hiervoor registreren wij het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren voordat we deze gebruiken. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat wij in bepaalde gevallen persoonsgegevens opslaan. Zo gebruiken we persoonsgegevens voor:

 • Het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt
 • U te voorzien van de gevraagde informatie
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
 • Het versturen van onze nieuwsbrieven
 • Het versturen van opvolgmails

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam
 • E-mailadres
 • Functie
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • Technische browserinformatie
 • Cookie ID
 • Klik- en surfgedrag

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

De persoonsgegevens die u ons verstrekt voor uw sollicitatie verwijderen wij uiterlijk 4 weken na het eindigen van de sollicitatieprocedure, tenzij u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens voor een periode van maximaal 1 jaar te bewaren.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen verstrekken wij, zonder uw toestemming, niet aan derde partijen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht en na uw toestemming, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens

Cookies

Op onze website maken wij, en derde partijen, gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies
Wij gebruiken functionele cookies, die noodzakelijk zijn om onze website te kunnen laten functioneren en uw gebruiksgemak te verbeteren.

Analytische cookies
Ook gebruiken we met uw toestemming analytische cookies, waarmee we de werking van onze website kunnen optimaliseren. Wij kunnen met deze cookies bijvoorbeeld bijhouden hoe u onze website hebt gevonden en welke delen van onze website u hebt bezocht.

Tracking cookies
Daarnaast worden er met uw toestemming zogeheten marketing (tracking) cookies geplaatst via onze website. Met behulp van deze cookies kan een (anoniem) profiel van uw surfgedrag worden opgebouwd, waarmee we u bijvoorbeeld voorzien van passende opvolgmails.

Voor meer informatie over cookies die via onze website worden geplaatst, verwijzen we je naar ons cookieoverzicht.

Het gebruik van deze cookies kunt u uitschakelen. Ga daarvoor naar de instellingen van de webbrowser of raadpleeg de handleiding van de browser.

Links naar andere websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om er onder andere voor te zorgen dat onbevoegden zich toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Dit doen we onder andere door:

 • Beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall
 • Om vanaf buitenaf op ons interne netwerk te komen moet er altijd geconnect worden met een beveiligde VPN verbinding
 • Onze website is te bereiken via HTTPS. Gegevens worden door middel van SLL-encryptie over het netwerk verstuurd

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens

U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij verwerken. Op verzoek corrigeren wij uw persoonsgegevens en als u wilt dat wij gegevens verwijderen dan zullen wij dat doen, tenzij we verplicht zijn deze gegevens te bewaren. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op via e-mail persoonsgegevens@famostar.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, helpen wij u uiteraard graag. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

1

Hoi, ik ben Roderik

Ik help je graag als je vragen hebt.

Hoi, ik ben Roderik

Ik help je graag bij al je vragen.