Noodverlichting eisen

Bij de noodverlichting eisen dient men rekening te houden met drie verschillende bronnen die het alle drie vanuit een verschillend perspectief bekijken. Het gaat hier om het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de normen volgens de NEN en de Arbowet.

Besluit bouwwerken leefomgeving

In het besluit bouwwerken leefomgeving (voorheen het bouwbesluit) staat dat de eigenaar van een gebouw verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruikers. Het Bbl beschrijft het zelfs specifieker dan voorheen: ‘De eigenaar van het bouwwerk of degene die uit andere hoofde verantwoordelijk is voor het treffen van voorzieningen…’
De minimale bouw- en gebruiksvoorschriften met betrekking tot veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu zijn hierin opgenomen. De eisen voor noodverlichting staan in hoofdstuk 6 beschreven.

Noodverlichting eisen volgens de Arbowet

In de Arbowet staat dat de werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid van de medewerkers, bezoekers en leveranciers van een gebouw. De werkgever moet er dus voor zorgen dat er vluchtroutes en nooduitgangen zijn, dat deze vrij zijn, dat de routes adequaat zijn aangegeven met vluchtrouteaanduiding en vluchtwegverlichting. Zodat iedereen in een noodsituatie veilig het gebouw kan verlaten. Het Arbobesluit geeft met concrete regels invulling aan de Arbowet. Hierbij wordt de NEN-EN 1838 toegepast als norm. Deze norm vult het begrip ‘adequate noodverlichting’ in.

Noodverlichting accu’s

Noodverlichting accu’s spelen een cruciale rol bij het voldoen aan de noodverlichtingseisen die worden gesteld door het Bouwbesluit, de Arbowet en de normen van de NEN. Deze accu’s voorzien noodverlichtingssystemen van de benodigde stroom in geval van stroomuitval, waardoor de veiligheid van gebouwgebruikers wordt gewaarborgd. De eisen voor noodverlichting, inclusief de specificaties voor accu’s, worden beschreven in het Bouwbesluit, hoofdstuk 6.

NVFN

De NVFN is een samenwerkingsverband van Nederlandse fabrikanten en leveranciers die actief zijn op het gebied van noodverlichting. Zij ondersteunt de leden en informeert de markt.

Noodverlichtingsplan op maat laten opstellen.

Vrijblijvend advies van een van onze specialisten?

Noodverlichting 8 jaar garantie

8 jaar accugarantie

Benieuwd waarom we 8 jaar garantie geven op onze accu’s?
Lees verder

Noodverlichting 10 jaar armatuurgarantie

10 jaar armatuurgarantie

Onze producten worden uitgebreid getest om te voldoen aan de hoogste eisen.
Lees verder

Noodverlichting assortiment

Nightlife VPS-1 Grey - Famostar

Nightlife VPS-1 Grey

393376
Wand opbouw
SmartScan
S-Sense ESI-230 Alpine - Famostar

S-Sense ESI-230 Alpine

190295
Plafond inbouw
Afhankelijk van noodverlichtingscentrale
CELO CS VPS-1 L - Famostar

CELO CS VPS-1 L

393359
Plafond opbouw
SmartScan
D-Sign SPS-1 C Cinema - Famostar

D-Sign SPS-1 C Cinema

393829
Plafond opbouw, Wand opbouw
SmartScan

Normen volgens de NEN

De belangrijkste artikelen binnen de NEN voor noodverlichting zijn NEN-EN 1838 en NEN 1010. In de NEN gaat het niet om wetgeving, maar om normen. Normen leggen specifieke afspraken vast over producten, diensten of processen. De NEN is gebaseerd op afspraken die gemaakt zijn binnen de Europese markt.

NEN-EN 1838 – Toegepaste verlichtingstechniek – Noodverlichting

In de NEN-EN 1838 wordt omschreven welke noodverlichting eisen er aan veilige noodverlichting gesteld worden. De norm wordt altijd bekeken in samenwerking met de regels van het land. In Nederland kijken we dan naar het Bouwbesluit en het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Er wordt in deze norm specifiek ingegaan op de lichttechnische eisen, zoals de posities van noodverlichting, de lux-waarden en kleuren, de kijkafstanden en het voorkomen van verblinding. Onder noodverlichting vallen in deze norm ook vluchtwegverlichting, noodevacuatieverlichting en anti-paniekverlichting.

De NEN-EN 1838 maakt duidelijk waar de volledige noodverlichtingsinstallatie precies aan moet voldoen.

NEN 1010 – Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

De NEN 1010 is de overkoepelende norm die zorgt voor veiligheid van laagspanningsinstallaties. In de NEN 1010 worden de minimum veiligheidseisen beschreven waar laagspanningsinstallaties aan moeten voldoen.

NEN-EN-ISO 7010 – Grafische symbolen

Hierin wordt beschreven wat de wereldwijd gebruikte kleuren en symbolen zijn voor vluchtrouteaanduiding.

NEN-EN 50172 – Noodverlichtingssystemen voor vluchtrouteaanduiding

In de NEN-EN 50172 staan de voorschriften voor het ontwerpen van de noodverlichtingsinstallatie en het onderhouden en vastleggen van het onderhoud ervan.

NEN-EN 50171 – Noodverlichtingssystemen en centrale voedingssystemen

In deze norm staan de eisen voor centraal gevoede noodverlichtingssystemen beschreven

NEN-EN-IEC 60598-2-22 – Bijzondere eisen en verlichtingsarmaturen voor noodverlichting

Deze norm wordt gebruikt door keuringsinstanties voor noodverlichting, zoals DEKRA. Alle eisen waaraan de noodverlichtingsarmaturen moeten voldoen zijn hierin vastgelegd.

NEN 2443 – Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages

Deze norm gaat over de minimale eisen voor parkeergarages. Noodverlichting is hier een onderdeel van.

ISSO

ISSO is het kennisinstituut van installerend Nederland. De kennis wordt gedeeld in vele publicaties.

  • ISSO-79.1 beschrijft de inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties.
  • ISSO 79 beschrijft het ontwerpen en installeren van noodverlichtingsinstallaties en vluchtrouteaanduidingen voor gebouwen.

Programma van eisen voor noodverlichting

Een Programma van eisen voor noodverlichting is niet altijd vanzelfsprekend, maar om een goed ontwerp voor de noodverlichtingsinstallatie te kunnen maken moet je weten aan welke eisen deze dient te voldoen. Ook voor de inspectie van de installatie is een Programma van eisen erg belangrijk. We hebben een standaard formulier gemaakt voor een duidelijk PvE voor noodverlichting. Download hier het formulier.

Voor meer informatie over de wet- en regelgeving omtrent noodverlichting of de noodverlichting eisen verwijzen wij je naar onze Kennisbank. Wil je meer weten over het veilig ontruimen van een gebouw, bekijk dan dit artikel of download meteen de checklist ‘Veilig ontruimen’.

Medewerker Famostar sales
Heb je een vraag over dit onderwerp?
Neem direct contact op met de binnendienst

Download het programma van eisen voor noodverlichting.

Meer weten over de eisen van noodverlichting?

Productpresentatie D-Sign armatuur

Webinars

Mede dankzij de corona periode zijn we begonnen met het maken van gratis Famostar webinars. Zo willen we onze kennis op een toegankelijke manier overbrengen.

Wij staan voor je klaar

Onze klantenteams zijn verdeeld over vier rayons en worden ondersteund door de gehele organisatie. Zo heb je altijd een persoonlijk aanspreekpunt. Heb je een vraag? Neem contact op.

Famostar medewerkers sales