Hoe bepaal ik dat een werkplek een verhoogd risico heeft?

Laten we beginnen bij het begin, wat is eigenlijk een risicovolle werkplek? Een risicovolle werkplek is simpel gezegd een werkplek met risico’s die gevaar op kunnen leveren voor de werknemer. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een werkplek met gevaarlijke (chemische) processen of waar gevaarlijke machines draaien. Door het toepassen van de juiste noodverlichting stel je personen die verantwoordelijk zijn voor deze (gevaarlijke) processen in staat een juiste afsluitprocedure uit te voeren als de verlichting opeens uitvalt. Op deze manier zorg je er als werkgever voor dat de veiligheid van henzelf en die van anderen niet in het geding komt. Het lichtniveau moet 10% van het normale verlichtingsniveau zijn, met een minimum van 15 lux.

Risico-inventarisatie (RI&E)

Risicovolle werkplekken bestaan er in allerlei varianten, soorten en maten. Wat een risicovolle werkplek zal moeten blijken uit de risico-inventarisatie van de organisatie (RI&E). Wanneer er sprake is van een risicovolle werkplek dient er (extra) noodverlichting geplaatst te worden. Om jou op weg te helpen hebben we een indeling gemaakt op basis van het soort risico dat de werkplek met zich meebrengt. Deze indeling is zeker niet uitputtend er zijn nog meer voorbeelden te verzinnen, maar geeft wel een aardig beeld van de diversiteit. De rol die noodverlichting kan vervullen om deze risico’s te beperken is hierin meegenomen.

Mechanische risico’s

Machines en werktuigen met elektrisch, hydraulisch, pneumatisch of handmatig aangedreven delen kunnen een risico vormen wanneer de verlichting wegvalt. Ook al draagt de apparatuur een CE-markering en voldoet het aan alle regels op het gebied van machineveiligheid, dan nog kan noodverlichting noodzakelijk zijn om een machine veilig te stoppen en tot ontruiming over te kunnen gaan. Houd hierbij ook rekening met de mogelijkheid dat de verlichtingsgroep weg kan vallen, maar de apparatuur zelf nog wel spanning heeft.

Gevaarlijke stoffen

Het werken met chemische stoffen, zuren, gassen en radioactiviteit is vrijwel altijd risicovol. Ook laboratoria waar sprake kan zijn van besmettingsgevaar zou je kunnen bestempelen als een risicovolle werkplek. Een veilige oplossing voor ruimtes waarin veel brandbare gassen of poeders voorkomen zijn explosieveilige (nood)verlichtingsarmaturen.

Temperatuur

Het werken met materialen of stoffen die heel heet of extreem koud zijn kan risicovol zijn. Denk hierbij aan grootkeukens, smederijen, smelterijen, vulkanisatieprocessen en processen waarbij vloeibare stikstof wordt gebruikt. Ook hier is het belangrijk om een armatuur toe te passen welke goed tegen deze temperaturen kan.

Gevaarlijke locaties

Werken op grote hoogte, of juist in de diepte, brengt weer heel andere risico’s met zich mee. Behalve goede materialen en voorzorgsmaatregelen kan ook noodverlichting noodzakelijk zijn om bij calamiteiten weer veilig met beide benen op de grond te komen en het gebouw te kunnen verlaten. Het vereiste lichtniveau bedraagt 10% van het normaal vereiste lichtniveau en tenminste 15 lux. Jouw opdrachtgever zou moeten aan kunnen geven welk verlichtingsniveau vereist is. Je kunt het ook zelf bepalen aan de hand van de norm NEN-EN 12464-1.

Medewerker Famostar sales
Heb je een vraag over dit onderwerp?
Neem direct contact op met de binnendienst

Bekijk al onze vluchtrouteaanduiding

Op zoek naar vluchtrouteaanduiding van de hoogste kwaliteit?

Deel het kennisbank artikel:

Verbreed én verdiep uw kennis over noodverlichting.

Kenniscentrum Noodverlichting logo

Gerelateerde kennisbank artikelen

Soorten noodverlichting

Anti-paniekverlichting zorgt ervoor dat mensen bij calamiteiten een plaats kunnen bereiken waar ze gebruik kunnen maken van de vluchtroute.

Wij staan voor je klaar

Onze klantenteams zijn verdeeld over vier rayons en worden ondersteund door de gehele organisatie. Zo heb je altijd een persoonlijk aanspreekpunt. Heb je een vraag? Neem contact op.

Famostar medewerkers sales