Deze website van Famostar gebruikt cookies die ons in staat stellen informatie te verzamelen over het gebruik van onze site en diensten en om deze te verbeteren. Door het plaatsen van cookies van derde partijen kunnen wij onze marketing op jou persoonlijke voorkeuren afstemmen.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.
Home Famostar Noodverlichting Duurzaam REACH, RoHS, CE en ENEC

REACH, RoHS, CE en ENEC

REACH is een Europese verordening, waar ook Famostar zich aan moet houden. RoHS is onderdeel van de CE-markering. Alle noodverlichtingsarmaturen van Famostar hebben deze markering.

REACH

REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen en is een Europese verordening voor chemische stoffen. De verordening is opgesteld om gezondheidsrisico's bij gebruikers te minimaliseren en zegt dat een bedrijf dat chemische stoffen produceert of verwerkt de risico's van al de stoffen moet kennen. Een bedrijf moet voor deze risico's maatregelen treffen om zo de risico's te beheersen. Ook geldt er een informatieplicht om gebruikers te informeren over de mogelijke risico's. 
 

Wij maken voor onze huidige armaturen enkel gebruik van NiMH-accutechnologie. Sommige van onze oudere modellen maken nog wel gebruik van onder andere NiCD-accu's. Deze accu’s bevatten Cadium, deze stof is in REACH aangemeld als gevaarlijke stof. Zolang de chemicaliën in de accu blijven zitten komt de stof Cadium niet vrij. Hiervoor dient de gebruiker de accu op de juiste wijze te gebruiken en af te voeren. Daarom besteden wij de inzameling, sortering en recycling van accu’s uit aan Stichting Batterijen (Stibat).

RoHS

RoHS staat voor Restriction of Hazardous Substances en gaat over de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Gebaseerd op de Europese richtlijn 2011/65/EU is in 2013 in Nederland de RoHS ll in werking getreden door de regeling 'Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten'. Hiermee is de RoHS onderdeel geworden van de CE-markering.

CE-markering, ENEC-, en EMC-keurmerk

Met een CE-markering verklaart de fabrikant dat het product aan de relevante Europese wetgeving voldoet. Het ENEC-keurmerk geeft aan dat het product getest is door een onafhankelijk testinstituut (bijvoorbeeld Dekra) en voldoet aan alle relevante Europese veiligheidseisen. Noodverlichtingsarmaturen van Famostar hebben zowel een CE-markering als een ENEC-keurmerk. 

Voor het ENEC-keurmerk wordt de elektrische veiligheid (LVD directive/verordening) getest. Bij de Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) wordt gekeken of de armatuur niet te veel (radio)storing uitstraalt of gestoord wordt door (radio)straling.